OBEC POPICE

01.05.2012, 10:09, MEGAWASTE, spol. s r.o.

V květnu 2012 jsme rozšířili o obec POPICE


Naše společnost zde zabezpečuje komplexní servis v odpadovém hospodářství pro občany a fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mající smlouvu s obcí a kam patří:

•pravidelný vývoz směsných komunálních odpadů od občanů a to všech druhů sběrných nádob (kontejner 1100 l, popelnice 110, 120, 240 i velkoobjemový kontejner) a to 1x za 14 dnů svozovým dnem je - STŘEDA.

•svoz a sběr tříděných odpadů (papír, plasty sklo) a to
◦z tzv. sběrných míst, kam občané ukládají tyto separované složky z komunálních odpadů z domácností - vývoz plastů a papíru 1x za týden a skla 1x měsíčně
◦tzv. pytlový systém, kdy občané výměnným způsobem při sběru ukládají separované odpady do plastových pytlů - termín svozu - zatím předpoklad 1x měsíčně
•mimo směsného odpadu zajišťujeme svoz a sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (zářivky, výbojky, lepidla, zbytky barev, sorbenty, televizory, ledničky, znečištěné textilie a pod.) a to dle potřeby obce - předpoklad 1 - 2x ročně.
Současně můžeme přistavit velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadů např. z demolic.

Upozorňujeme a žádáme občany, aby do PLASTOVÝCH nádob nesypali žhavý popel.


 

 
« Zpět