OBEC MIKULČICE

15.04.2008, 10:10, MEGAWASTE, spol. s r.o.


Naše společnost zde zabezpečuje komplexní servis v odpadovém hospodářství pro občany a fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mající smlouvu s obcí a kam patří:

  • pravidelný vývoz směsných komunálních odpadů od občanů a to všech druhů sběrných nádob (kontejner 1100 l, popelnice 110, 120, 240 i velkoobjemový kontejner) a to 1x za 14 dnů svozovým dnem je - pondělí. Způsob úhrady za vývoz nádoby zůstává tradičně pomocí přilepeného kuponu. 
  • svoz a sběr tříděných odpadů (papír, plasty sklo) a to
    • z tzv. sběrných míst, kam občané ukládají tyto separované složky z komunálních odpadů z domácností - vývoz plastů a papíru 1x za týden a skla 1x měsíčně
    • tzv. pytlový systém, kdy občané výměnným způsobem při sběru ukládají separované odpady do plastových pytlů - termín svozu - zatím předpoklad 1x měsíčně
  • mimo směsného odpadu zajišťujeme svoz a sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (zářivky, výbojky, lepidla, zbytky barev, sorbenty, televizory, ledničky, znečištěné textilie a pod.) a to dle potřeby obce - předpoklad 1 - 2x ročně.

Současně můžeme přistavit velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadů např. z demolic.

Pro občany jsme také zajistili dostatečné množství nových plastových nádob popelnic na směsný komunální odpad, které jsou pro lepší manipulaci vybaveny i pojezdovými kolečky. Jsou připraveny na Obecním úřadě. Upozorňujeme a žádáme občany, aby do těchto nádob nesypali žhavý popel.

 
« Zpět