OBEC LADNÁ

19.10.2012, 10:11, MEGAWASTE, spol. s r.o.

Připojují se i obce z okolí Břeclavě - od října 2012 je to obec LADNÁ


Naše společnost zde zabezpečuje komplexní servis v odpadovém hospodářství pro občany a fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mající smlouvu s obcí a kam patří:

•pravidelný vývoz směsných komunálních odpadů od občanů a to všech druhů sběrných nádob (kontejner 1100 l, popelnice 110, 120, 240 i velkoobjemový kontejner) a to 1x za 14 dnů svozovým dnem je - PÁTEK.

Současně můžeme přistavit velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadů např. z demolic.

Upozorňujeme a žádáme občany, aby do PLASTOVÝCH nádob nesypali žhavý popel.

 

 
« Zpět