OBEC HOVORANY

13.01.2014, 11:08, MEGAWASTE, spol. s r.o.


V lednu roku 2014 se naším novým významným zákazníkem stala obec Hovorany.
Naše společnost zde zabezpečuje komplexní servis v odpadovém hospodářství pro občany a fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mající smlouvu s obcí a kam patří:

•pravidelný vývoz směsných komunálních odpadů od občanů a to všech druhů sběrných nádob (kontejner 1100 l, popelnice 110, 120, 240) a to 1x za týden,
◦svozovým dnem je čtvrtek

•svoz a sběr tříděných odpadů (papír, plasty sklo) a to z tzv. sběrných míst a sběrného dvora odpadů, kam občané ukládají tyto separované složky z komunálních odpadů z domácností

•mimo směsného odpadu zajišťujeme svoz a sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (zářivky, výbojky, lepidla, zbytky barev, sorbenty, televizory, ledničky, znečištěné textilie a pod.) a to dle potřeby obce - předpoklad 1 - 2x ročně.
•Současně můžeme přistavit velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadů např. z demolic.
Pro obec zajišťujeme evidenci a zpracování hlášení pro společnost EKO-KOM.

 

 
« Zpět