MĚSTYS BOLERADICE

16.03.2010, 18:59, MEGAWASTE, spol. s r.o.


V lednu roku 2010 se naším novým významným zákazníkem stal městys Boleradice.
Naše společnost zde zabezpečuje komplexní servis v odpadovém hospodářství pro občany a fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mající smlouvu s obcí a kam patří:

  • pravidelný vývoz směsných komunálních odpadů od občanů a to všech druhů sběrných nádob (kontejner 1100 l, popelnice 110, 120, 240) a to 1x za 14 dnů,
    • svozovým dnem je pátek
  • svoz a sběr tříděných odpadů (papír, plasty sklo) a to z tzv. sběrných míst, kam občané ukládají tyto separované složky z komunálních odpadů z domácností vývoz plastů a papíru 1x za 14 dnů, skla dle potřeby (cca 1x za 3 měsíce)
  • mimo směsného odpadu zajišťujeme svoz a sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (zářivky, výbojky, lepidla, zbytky barev, sorbenty, televizory, ledničky, znečištěné textilie a pod.) a to dle potřeby obce - předpoklad 1 - 2x ročně.
  • Současně můžeme přistavit velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadů např. z demolic.

Pro obec zajišťujeme evidenci a zpracování hlášení pro společnost EKO-KOM.
 

 
« Zpět