Naše služby

img00009

MEGAWASTE, spol. s r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1:

provozovna Hodonín, Na Dole 3973/1, 695 01 Hodonín
nakládání s odpady a nebezpečnými odpady

 • svoz komunálních odpadů, separovaných odpadů od firem, živnostníků i obcí včetně poskytnutí odpadových nádob
 • kontejnerová a cisternová doprava veškerých odpadů s certifikací ADR
 • separace odpadů, recyklace odpadů
 • odbyt druhotných surovin
 • likvidace havárií
 • ekologický servis pro čerpací stanice
 • čištění:
  • tukových lapolů
  • jímek a nádrží, septiků
  • kanalizace do ø 1000 mm
  • odlučovačů ropných látek
  • monitoring kanalizace kamerou
 • služby v oblasti odpadového hospodářství:
  • vedení evidence vyprodukovaných odpadů včetně zpracování předepsaných hlášení
  • ochrana ovzduší – zpracování ročního bilančního přiznání – výpočet poplatků
  • komplexní ekologický servis pro čerpací stanice
   poradenská činnost v oblasti ekologie (chemické látky, obalový zákon)
  • výkon odpadového hospodáře + bezpečnostní poradce dle zák. č. 111 § 3
  • komplexní převzetí odpadového hospodářství
  • zastupování při kontrolách před orgány státní správy
  • zkompletování chybějící dokumentace v oblasti nakládání s odpady, ovzduší a vodního hospodářství
  • pravidelné proškolování pověřených osob o nových předpisech a normách z oblasti nakládání s odpady, ovzduší a vodního hospodářství
  • spoluúčast při vybavování sběrných dvorů

 

provozovna Dubňany - Důbkové loučky

 • sběrné místo inertních odpadů (stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní - beton, cihly, tašky, zemina a smíšené stavební a demoliční odpady). Tuto službu zajišťujeme včetně přistavení velkoobjemového kontejneru a jeho odvozu.

MEGAWASTE-communal service, s.r.o.

img00017

MEGAWASTE-communal service - dceřiná společnost, založená v říjnu 2000 jako MEGAWASTE-communal service, s.r.o., Rohatec:

 •  nakládání s odpady a nebezpečnými odpady
  • svoz komunálního odpadu, separovaných odpadů a provozování sběrného dvora odpadů v obci Rohatec
  • svoz komunálního odpadu od firem i občanů včetně poskytnutí odpadových nádob
  • kontejnerová doprava veškerých odpadů
  • separace odpadů
  • odbyt druhotných surovin
    

Spalovna Prostějov

img00021

MEGAWASTE-EKOTERM - dceřiná společnost, založená v říjnu 2000 jako MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o., Prostějov

 • spalovna odpadů
 • termické zneškodnění všech druhů odpadů
 • odvoz nebezpečných odpadů vozidly ADR
 • provoz skleníků o celkové výměře 0,75 ha a využití odpadního tepla na výrobu zeleniny