kontejner4_small1

Plastové nádoby o objemu 120 nebo 240 ltr běžně poskytujeme svým zákazníkům pro sběr a shromažďování průmyslových i komunálních odpadů.

Technická data:
Plastová nádoba 120 ltr - váha: 10kg, nosnost: 60 kg
Plastová nádoba 240 ltr - váha: 16kg, nosnost: 80 kg

Možný prodej

 

kontejner3_small

Plastové kontejnery o objemu 1100 ltr poskytujeme zákazníkům pro sběr a shromažďování komunálních odpadů i pro sběr tříděného odpadu.

Technická data:
Plastový kontejner 1100 ltr - váha: 80 kg, nosnost: 360 kg

Možný prodej

 

kontejner5_small1

Klinik boxy o objemu 30 ltr nebo 60 ltr jsou určeny pro manipulaci a shromažďování nebezpečných odpadů z nemocnic, veterinárních klinik a jiných zdravotnických zařízení. Nádoby jsou opatřeny speciálním víkem, které umožňuje nádobu uzavřít jak s možností víko opět otevřít, tak trvale uzavřít, bez možnosti víko opět otevřít.

Možný prodej

 

quicibox47

 

Quick Box, hranatý, objem 0,7 l, 1,5 l, 2,5 l. Jsou určeny pro jedno použití, především pro sběr použitých jehel, skalpelů, pipet a jiného drobného zdravotnického materiálu. Nádoby jsou opatřeny víkem, které po přitlačení víka na nádobu se  pevně spojí a již nelze víko sejmout, tím je znemožněn další kontakt s obsahem nádoby. Odstupňované zářezy ve sklopném víčku souží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku lidské ruky. Jsou velmi praktické, vhodné pro veškerou lékařskou praxi, laboratoře, diabetiky atd.

Možný prodej
 

quickbox38

 

Quick Box, kulatý, objem 0,5 l, 0,8 l, 1,5 l. Jsou určeny pro jedno použití, především pro sběr použitých jehel, skalpelů, pipet a jiného drobného zdravotnického materiálu. Nádoby jsou opatřeny víkem, které po přitlačení víka na nádobu se pevně spojí a již nelze víko sejmout, tím je znemožněn další kontakt s obsahem nádoby. Odstupňované zářezy ve sklopném víčku souží k sejmutí použitých injekčních jehel bez dotyku lidské ruky. Jsou velmi praktické, vhodné pro veškerou lékařskou praxi, laboratoře, diabetiky atd.

Možný prodej

kontejner1_small

 

Kovová dvouplášťová nádoba o objemu 600 ltr s horním plnícím otvorem. Vhodná ke shromažďování tekutých odpadů - hořlavin, olejů, apod. Nádoby lze stohovat.

Možný pronájem i prodej

kontejner2_small

Skříňový kontejner - kovový uzavíratelný kontejner o objemu 1000 ltr. Vhodný ke shromažďování pevných průmyslovných odpadů nebo odpadů ze zdravotnických zařízení. Kontejnery lze stohovat.

Možný pronájem i prodej

kontejner6_small

Velkoobjemový kontejner typ ABROLL o objemu 10, 15, 20 nebo 30 m3. Vhodný pro shromažďování pevných nebo sypkých odpadů kategorie "ostatní" či nebezpečný". Kontejner je vybaven dvoukřídlými vraty.

 

Jen pronájem

kontejner7_small

Lisovací velkoobjemový kontejner - umožňuje hospodárné zhutnění téměř všech odpadů, poskytujeme svým zákazníkům převážně na směsný komunální odpad, papírové nebo plastové obaly. Využití: průmyslové podniky, obchodní centra, apod.

Jen pronájem