Sběr papíru ze škol

Společnost MGW pořádá sběr papíru a plastu ze základních a mateřských škol

 

- zapojit se může každá škola, kdykoliv v průběhu roku
- pokud budete mít zájem obraťte se na nás prostřednictvím emailu: vachunova@megawaste.cz
- spolu naučíme děti odpady třídit, ne jen vyhazovat do komunálního odpadu
- pokud děti odmala získají recyklační návyky, bude pro ně třídění samozřejmostí
- školy za sběr odměníme a nabízíme i ekologickou osvětu

 

CO JE TO RECYKLACE?
- je to zpracování a využití odpadů

 

CO JE TO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ?
- je to sběr podle jednotlivých druhů odpadů - papír, sklo, plasty, bioodpad
- tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle složení materiálů, které lze následně recyklovat a znovu začlenit do výroby

 

 

PAPÍR


PROČ RECYKLOVAT PAPÍR ?
• K výrobě jedné tuny papíru se spotřebuje 240 000 litrů vody, 4700 kilowathodin energie a dva stromy. K výrobě jedné tuny recyklovaného papíru se spotřebuje 180 litrů vody, 2 750 kilowathodin energie a nejsou potřeba žádné stromy.
Pro srovnání: Energetická náročnost výroby jednoho listu papíru činí 17 Wh elektrické energie (u recyklovaného papíru je to 12 Wh). To znamená, že spotřeba energie na výrobu 5 listů nerecyklovaného kancelářského papíru formátu A4 je ekvivalentní množství energie, kterou spotřebuje za jednu hodinu 80W žárovka.

• Proces výroby recyklovaného papíru vyžaduje méně bělidel, redukuje množství toxických chemikálií

• Recyklací 1 kg papíru místo jeho uložení na skládku lze ušetřit 900 gramů emisí oxidu uhličitého.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Musí kovové sponky ze sešitů dolů?
NE - protože, při zpracování papíru, tzv. rozvláknění, kdy se z papíru stane kaše, se svorky odloučí, klesnou ke dnu a odtamtud jsou vyseparovány (vytříděny) pomocí magnetu, který jak známo přitahuje kovy.

 

Musí plastová průhledná okénka z obálek pryč?
NE - zpracovatelé si s tím dokáží poradit.

 

Můžu přinést karton a lepenku?
ANO

 

Co nesmí papír obsahovat?
Kovy, sklo, plasty ani papír s příměsemi jiných materiálů tzn. znečištěné papíry např. od olejů, barev, použité hygienické papíry apod.

 

 

PLAST


PROČ RECYKLOVAT PLAST ?
Než vyhodíte plast do komunálního odpadu pamatujete na to že:
Doba rozkladu je: PET lahve 100 let
                              Igelitový sáček 25 let

                              Plastový kelímek 70 let
                              Polystyren desetitisíce let (možná nikdy)

 

Plast lze téměř ze 100% recyklovat a dále využívat jako:
- PET LAHVE výplní zimních bund a spacáků, interiéry aut
- folie, tašky a sáčky-se stanou opět další tašky a sáčky
- pěnový polystyren – izolační tvárnice
- směsné plasty – obaly od kosmetiky, kelímky od jogurtů - zahradní nábytek, kompostér, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic, verandy, okna, plastová střešní krytina

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
NE - PET lahve můžete vhazovat do kontejneru i s papírovou etiketou a víčkem. Zpracovávající firmy si s tím už poradí


Musí se PET lahve sešlapávat?
ANO - takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. PETky jsou lehký materiál, proto šetříme náklady na dopravu

 

Před vhozením do kontejneru musí být obaly očištěny od zbytků potravin?
NE - stačí, když potravinu sníte, případně zbytek vyškrábete. Na obalu mohou zůstat zbytky této potraviny.

 

Můžu přinést obal od motorového oleje?
NE - takto znečištěný plast patří na sběrný dvůr do nebezpečných odpadů.

 

Co nesmí plast obsahovat?
Kovy, sklo, papír a příměsy jiných materiálů tzn. znečištěné plasty např. od olejů, barev, zbytky potravin…